Vårt mål

Vårt mål är att främja hänsynsfulla förhållningssätt till naturen och den biologiska mångfalden, samt lyfta fram de metoder som möjliggör att vi kan leva inom planetens gränser på ett hållbart sätt. 

Styrelsen

Ordförande: David Roxendal, Humble Habitat.

Vice ordförande: Linnea Andersdotter Rundgren, vetenskapsfotograf, växtekolog och egenföretagare på Linear Imaging.

Kassör: Gustaf Sörnmo, sociolog och organisationsutvecklare med inriktning på sociala rörelser och projektutveckling.

Sekreterare: Peter Tallberg, landskapsarkitekt och egenföretagare på Tallbergström Design.

Kommunikatör: Ella Brink, student vid Sveriges Lantbruksuniversitet.