Vårt mål

Vårt mål är att främja hänsynsfulla förhållningssätt till naturen och den biologiska mångfalden, samt lyfta fram de metoder inom landskapsförvaltning som möjliggör att vi kan verka regenerativt i stället för destruktivt.

Vad vi gör

Föreningens verksamhet är en blandning av praktiska projekt och allmänbildning inom ämnena ekosystemrestaurering och byggandet av samhällsnyttiga biotop. Våra medlemsaktiviteter innefattar allt ifrån studiebesök och workshops på platser där insatser görs (eller behövs) till att anordna föreläsningar och filmkvällar. Har du en idé eller verksamhet som du tror skulle vara passande som aktivitet? Hör av dig!

Styrelsen

Ordförande: Ellen Casey

Vice ordförande: Gry Fahlvik

Kassör: Hanna Andrén

Sekreterare: David Roxendal

Ledarmöter:

Carl Teg

Elicia Ohlsson

Ella Brink

Linnea Andersdotter Rundgren

Peter Tallberg