10.00-16.00 den 22 April 2023 Lär dig anlägga en skogsträdgård!

När: 22 april 10.00 – 16.00
Var: Syltenberget, Norrköping (samling Timescape Garden nära Syltenvägen 5, Bergvillan)

Anmälan

Vill du vara med och bidra till högre biodiversitet?
Kom då och hjälp till att skapa en ätbar skogsglänta på Syltenberget i Norrköping!

Vi kommer arbeta tillsammans Linnea Andersdotter Rundgren, utbildad inom ekologisk bevarande och med stor erfarenhet av att anlägga ätbara skogsträdgårdar.
Arbetet är en del av ett större projekt på Syltenberget, Timescape Garden som drivs av arkitekt Peter Lynch, koreograf Anna Asplind och Norrköpings kommun. I Timescape Garden finns två olika biotoper – en relativt skuggig och skyddad glänta i en näringsrik ädellövskog med ganska artfattig markvegetation samt en mycket solig, torr och väderutsatt del. Förra året arbetade vi med den torra delen och nu fortsätter arbetet med gläntan. Genom att plantera en mängd olika arter i varierande storlekar skapar vi en härligt lummig undervegetation i gläntan och en varierad och blomstrande skogsbrynsmiljö längs med en stig som leder in i området. Vi kommer även att skapa faunadepåer och andra typer av boplatser. Långsiktigt hoppas vi att det kan bli en rik och behaglig plats för mängder av djur, växter och svampar att vistas och leva sina liv.

Om Timescape Garden
I projektet Timescape Garden 2021-2023 skapas en naturträdgård på Syltenberget i Norrköping. Trädgården utformas genom ett möte mellan experimentell dans, AI och landskapsarkitektur. Projektet uppmärksammar, analyserar och arbetar med platsens underliggande naturliga mönster och aktiviteter. Målet är att ickemänskliga och mänskliga behov, önskningar och värden tillgodoses i designförslaget. I ett större sammanhang kopplar Syltenberget och därmed naturträdgården Timescape Garden samman stora skogsområden söder och norr om Norrköping. I förlängningen kan Syltenberget därför bli en del i en grön infrastruktur genom staden. Det skulle möjliggöra för insekters och mindre djurs migration under pågående klimatförändringar. Projektet stöds av Vinnova.
Mer info om projektet

Övrig evenemangsinfo

Volontärerna får gratis lunch och fika under lördagen. Allt veganskt! För dem som vill finns möjlighet att campa på platsen mellan lördagen och söndagen, vill man så är man naturligtvis välkommen att fortsätta hjälpa till på söndagen också men man får då fixa med mat på egen hand. För Biotopbyggarnas medlemmar finns möjlighet till reseersättning upp till 500 kr för dig som reser med kollektivtrafiken. Bli medlem

Ta gärna med

Sekatör, arbetshandskar, vattenflaska, solskydd, kläder-efter-väder och eventuella campinggrejer!

10.00-16.00 den 22 April 2023 Lär dig anlägga en skogsträdgård! När: 22 april 10.00 - 16.00
Var: Syltenberget, Norrköping (samling Timescape Garden nära Syltenvägen 5, Bergvillan)

Anmälan

Vill du vara med och bidra till högre biodiversitet?
Kom då och hjälp till att skapa en ätbar skogsglänta på Syltenberget i Norrköping!

Vi kommer arbeta tillsammans Linnea Andersdotter Rundgren, utbildad inom ekologisk bevarande och med stor erfarenhet av att anlägga ätbara skogsträdgårdar.
Arbetet är en del av ett större projekt på Syltenberget, Timescape Garden som drivs av arkitekt Peter Lynch, koreograf Anna Asplind och Norrköpings kommun. I Timescape Garden finns två olika biotoper - en relativt skuggig och skyddad glänta i en näringsrik ädellövskog med ganska artfattig markvegetation samt en mycket solig, torr och väderutsatt del. Förra året arbetade vi med den torra delen och nu fortsätter arbetet med gläntan. Genom att plantera en mängd olika arter i varierande storlekar skapar vi en härligt lummig undervegetation i gläntan och en varierad och blomstrande skogsbrynsmiljö längs med en stig som leder in i området. Vi kommer även att skapa faunadepåer och andra typer av boplatser. Långsiktigt hoppas vi att det kan bli en rik och behaglig plats för mängder av djur, växter och svampar att vistas och leva sina liv.

Om Timescape Garden
I projektet Timescape Garden 2021-2023 skapas en naturträdgård på Syltenberget i Norrköping. Trädgården utformas genom ett möte mellan experimentell dans, AI och landskapsarkitektur. Projektet uppmärksammar, analyserar och arbetar med platsens underliggande naturliga mönster och aktiviteter. Målet är att ickemänskliga och mänskliga behov, önskningar och värden tillgodoses i designförslaget. I ett större sammanhang kopplar Syltenberget och därmed naturträdgården Timescape Garden samman stora skogsområden söder och norr om Norrköping. I förlängningen kan Syltenberget därför bli en del i en grön infrastruktur genom staden. Det skulle möjliggöra för insekters och mindre djurs migration under pågående klimatförändringar. Projektet stöds av Vinnova.
Mer info om projektet

Övrig evenemangsinfo

Volontärerna får gratis lunch och fika under lördagen. Allt veganskt! För dem som vill finns möjlighet att campa på platsen mellan lördagen och söndagen, vill man så är man naturligtvis välkommen att fortsätta hjälpa till på söndagen också men man får då fixa med mat på egen hand. För Biotopbyggarnas medlemmar finns möjlighet till reseersättning upp till 500 kr för dig som reser med kollektivtrafiken. Bli medlem

Ta gärna med

Sekatör, arbetshandskar, vattenflaska, solskydd, kläder-efter-väder och eventuella campinggrejer!